Till innehållet

Bostadshus

Du behöver alltid ett bygglov när du ska bygga ett bostadshus. På den här sidan kan du läsa om vad mer du ska tänka på.

Nybygge inom ett detaljplanerat område

Kommunens detaljplan reglerar vad du får bygga på fastigheten om den ligger inom ett detaljplanerat område. Vi på bygglovsenheten måste följa det som står i detaljplanen.

För vissa byggprojekt behöver man bara göra en anmälan till bygglovsenheten. Men en anmälan innebär ändå att du måste skicka in nästan samma handlingar som i en bygglovsansökan. Du måste också vänta på ett startbesked innan du får börja bygga.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Nybygge utanför ett detaljplanerat område

Översiktsplanen och områdesbestämmelser gäller

Om din fastighet inte ingår i en detaljplan så gäller rekommendationerna i kommunens översiktsplan (ÖP2012), eventuella områdesbestämmelser och kommunfullmäktiges beslut om principer för förhandsbesked. I översiktsplanen finns också information om restriktionerna inom flygbullerzonen.
Översiktsplan Härryda kommun
Kommunfullmäktiges beslut om principer för förhandbesked.

Förhandsbesked underlättar din bygglovsprocess

Du kan ansöka om ett förhandsbesked om du ska bygga utanför ett detaljplanerat område och är osäker på om bygglovsenheten kan bevilja ditt bygglov. Då behöver du inte skicka in lika många handlingar.

När du ansöker om ett förhandsbesked kontrollerar bygglovsenheten om platsen är lämplig för ditt byggprojekt. Ett godkänt förhandsbesked gäller i två år. Om du söker bygglov innan förhandsbeskedet går ut behöver vi bara granska det du vill bygga, inte platsen du vill göra det på, eftersom det redan är gjort. Din bygglovsansökan måste beskriva samma byggprojekt som din ansökan om förhandsbesked gjorde.

Förhandsbesked

Byggnaden måste passa in

Det som du ska bygga måste passa in med resten av omgivningarna – med landskaps- och stadsbilden. Därför det viktigt att ta hänsyn till andra byggnaders form, färg och material. Börja fundera på hur din byggnad kommer att passa in i omgivningarna redan innan du skickar in din ansökan, så blir processen smidigare.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en situationsplan baserad på en fullständig nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning) i skala 1:500, eller baserad en förenklad nybyggnadskarta om du inte ska ansluta byggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät
  • planritningar i skala 1:100 som visar alla våningsplan
  • fasadritningar i skala 1:100 som visar byggnaden ur alla väderstreck
  • sektionsritningar i skala 1:100
  • marksektionsritningar i skala 1:100 som visar de nuvarande och nya marklinjerna, från fastighetsgräns till fastighetsgräns, och en sektion genom in- och utfarten
  • en kontrollansvarig Pdf, 1.2 MB. (blankett för utskrift)

Dessa handlingar kan du behöva komplettera med:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Om du ska riva något samtidigt

Om du vill riva gamla byggnader i samband med nybygget kan du ansöka om det i samma bygglovsansökan.

Andra regler gäller för attefallshus och friggebod

Om du vill bygga ett attefallshus eller en friggebod gäller andra regler.
Attefallshus, friggebod

Om du vill söka bygglov för ett företag

Du som söker bygglov för ett företag loggar in i e-tjänsten med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets organisationsnummer och adressuppgifter. Du kan via e-tjänsten själv styra vem som ska faktureras och få rollen byggherre, sökande, kontaktperson och så vidare.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15