Kontakt

  • Se kortfilmen om vårt vatten och avlopp

    Härryda kommun bekostar utbyggnaden av vatten och avlopp med en dryg halv miljard kronor. Titta på den tecknade kortfilmen så förstår du hur vattenförsörjningsplanen ser ut och varför den är viktig.