Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse harryda.se

Härryda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur harryda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

harryda.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från harryda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.
Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se). Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt till tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa dokument är inte tillgängliga. Vår ambition är att innehållet också visas på webbsidan i samband med dokumentet.

Oskäligt betungande anpassning

Härryda kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Inspelningar av kommunfullmäktiges livesändningar, som även finns kvar efter sändningen, är inte textade och syntolkade.
  • Dokument i samband med detaljplaner är inte tillgängliga.
  • Dokument för politiska handlingar och protokoll är delvis inte tillgängliga.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
  • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.
  • Digitala kartor på webbplatsen saknar alternativ text, WCAG 1.1.1.  Länk till annan webbplats. De omfattas dock inte av lagkravet, eftersom de inte i första hand är avsedda för navigering (9.2 §)

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats dels av en extern aktör, dels genom självskattning.

Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en inbyggd tillgänglighetskontroll som hjälper oss att kontrollera tillgängligheten när vi publicerar enskilda sidor. Vi gör även kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem allt eftersom vi upptäcker dem. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Webbplatsen publicerades 5 oktober 2022.

Senaste bedömningen gjordes den mars 2023.

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter om du önskar svar


Kontakt

Kommunikationsenheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-24