Till innehållet

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du aktuella mötestider, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen , socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid samt mötestider och protokoll för övriga politiska organ i Härryda kommun.

Handlingarna inför kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, socialnämndens samt nämnden för utbildning, kultur och fritids sammanträden publiceras här en vecka före sammanträdet och protokollet cirka en vecka efter sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Sammanträden 2023 - webbsändningar, protokoll och handlingar

Månad

febr

mars

april

maj

juni

sept

okt

nov

dec

Dag

2

2
30

27

24

15

21

19

16

14

Äldre webbsändningar, protokoll och handlingar

Webbsändningar, protokoll och handlingar från kommunfullmäktiges sammanträden:

Kommunstyrelsen

Sammanträden 2023 - protokoll och handlingar

Månad

jan

febr

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

12

9

9
23

5

4

1

31

28

26

23

13

Äldre handlingar och protokoll

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsens sammanträden:

Socialnämnden

Sammanträden 2023 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

Dag

2

11

8

8

22

4

3

31

20

2

30

27

25

22

12

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Sammanträden 2023 - protokoll och handlingar

Månad

jan

feb

mars

april

maj

juni

sept

okt

nov

dec

Dag

3

17

21

14

21

18

9

7

5

3

7

28

18

Miljö och bygglovsnämnden

Sammanträden 2023 - protokoll

Månad

jan

mars

april

maj

juni

juli

aug

okt

nov

dec

Dag

4

25

1

12

17

12

12

28

4

8

6

Sammanträden 2022 - protokoll

Månad

jan

mars

maj

juni

juli

aug

okt

nov

dec

Dag

25

1
29

10

7

5

30

4

8

6

Äldre protokoll

Protokoll från miljö- och bygglovsnämndens sammanträden:

Valnämnden

Valnämnden sammanträder i regel endast i samband med val och folkomröstningar, därav finns inga sammanträdesdagar för 2023 noterade.

Sammanträden 2022 - protokoll

Månad

mars

juni

sept

Dag

10 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

8 Pdf, 1017.8 kB, öppnas i nytt fönster.

14 Pdf, 268.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre handlingar och protokoll

Vill du ta del av handlingar och protokoll från valnämndens sammanträden före 2022? Kontakta sekreteraren, sofia.almqvist@harryda.se

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Äldre handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll från överförmyndare i samverkans sammanträden:

Välfärdsnämnden

Äldre handlingar och protokoll

Protokoll och handlingar från välfärdsnämndens sammanträden:

Överklaga beslut

En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.
Överklaga beslut - rättssäkerhet

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-30