Till innehållet

Rådgivande organ

Kommunstyrelsen har fem rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för bland annat pensionärsorganisationerna, idéburna organisationer, funktionsnedsattas organisationer, polismyndigheten med flera.

Kommunstyrelsen utser rådens politiska ledamöter där utsedda politiker ska ha en nära koppling till kommunstyrelsen.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14