Till innehållet

Socialnämnden 8 mars 2023

Protokoll och handlingar till socialnämndens sammanträde den 8 mars 2023.

Protokoll

Protokoll, 8 mars 2023 §§ 42-57 Pdf, 1.2 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 134.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslista
 2. Anmälan om jäv
 3. Information om nämnden som dataskyddsombud
  Johan Bergström, dataskyddsombud
 4. Information om barnkonventionen
  Natalie Tapper
 5. Information om sektorn för socialtjänsts kvalitetsledningssystem
  Elin Hjalmarsson, utvecklingschef socialtjänsten
 6. Information om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2022
  Ulrika Oschman-Pratz, socialt ansvarig samordnare och Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
 7. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2022 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) gällande tillgängliggörande av fritidsverksamhet område funktionsstöd Pdf, 529.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2027 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll Pdf, 320.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Ordförandeinitiativ om uppdrag att redovisa arbetet inom äldreomsorgen kring demens och kompetensutveckling samt samordningen med Västra Götalandsregionen Pdf, 162.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ordförandeinitiativ om uppdrag om pilotprojekt på särskilt boende Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Initiativärende om uppdrag om familjecentral i Rävlanda Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Delgivningar 2023 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Anmälan av delegationsbeslut från socialnämndens myndighetsutskott 2023
 16. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2023

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-15