Till innehållet

Kommunstyrelsen
2 maj 2024

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2024.

Protokoll

Protokoll §§ 129-132 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 124-128, 133-158 Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Information om ortsbaserat utvecklingsarbete i Rävlanda
  Petter Larsson och Ulrika Aebeloe
 2. Information om riktlinjer för bostadsförsörjning
  Sara Påsse och Irmana Cukur
 3. Information om Viable Cities utlysning för Klimatkontrakt samt om projektansökan från Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun
  Maria Ådahl
 4. Svar på motion om cykelplan Pdf, 965.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. SEKRETESS Antagande av entreprenör för utbyggnad av gång- och cykelväg/VA Wendelsvägen-Solsten
 6. SEKRETESS Upphandling av entreprenör för in- och utvändig renovering av Skårtorps förskola
 7. SEKRETESS Antagande av leverantör avseende skolskjuts med buss i Härryda kommun
 8. SEKRETESS Antagande av leverantör avseende förnyad konkurrensutsättning av datorer
 9. Mottagare av Härryda kommuns hållbarhetspris samt hedersomnämnande 2024 Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Redovisning av uppdrag om plan och finansiering av kameror på kommunens fastigheter Pdf, 280.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Redovisning av uppdrag om intensifierat arbete med utveckling av idrotts- och fritidsområdet i Djupedalsäng Pdf, 789 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Konstplan 2024–2028 Pdf, 839.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Begäran om startbesked för gestaltningsarbete inom investeringsprojekt Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Återremitterat ärende: Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2024 Pdf, 783 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Remittering av förslag till ändring i det kommungemensamma reglementet gällande tidpunkten för att komma in med skriftlig reservation Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Inrättande av kommunstyrelsens översiktsplanutskott, antagande av bestämmelser samt val av ledamöter Pdf, 205 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Ställningstaganden inom arbetet med förslag till ny översiktsplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Uppdrag att ta fram en genomförandestudie för parkeringsbehov i Mölnlycke centrum Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Nytt markanvisningsavtal för del av Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke, Ärendet har utgått
 20. Bordlagt ärende: Planbesked för Bråta 2:105 m.fl. Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Bordlagt ärende: Avsägelse från Erik Andersson (KP) som ledamot i ungdomsrådet, samt fyllnadsval Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Bordlagt ärende: Initiativärende om att ansluta Härryda kommun till Hållbarhetsklivet, Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Bordlagt ärende: Initiativärende för ökad transparens och effektivitet i offentlig ekonomi Pdf, 197.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Bordlagt ärende: Initiativärende om att kartlägga mark för ny skolbyggnad Pdf, 209.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Delgivning av ekonomisk månadsuppföljning för nämnden för utbildning, kultur och fritid per februari 2024 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Delgivning av ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per februari 2024 Pdf, 625.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Delgivningar 2024 Pdf, 23.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2024 Pdf, 89.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2024 Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2024 Pdf, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2024 Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2024 Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-08