Till innehållet

Bygga, bo och miljö

Både nya och gamla bostads- och verksamhetsområden växer i Härryda, en kommun som också är rik på skogar och sjöar. Läs om samhällsplanering, hur du söker bygglov eller hur du hanterar ditt avfall och värmer upp din bostad.

Nyheter från bygga, bo och miljö

11 jul 2024

Domstol upphäver planen för Mölnlyckemotet

Mark- och miljööverdomstolen upphäver Härryda kommuns plan för utbyggnad av Mölnlyckemotet. Detaljplanen antogs av komm...

Läs mer

19 jun 2024

Ny detaljplan möjliggör Fridaskolans fortsatta verksamhet

Planförslaget för fastigheten Kullbäckstorp 2:268 som reglerar området där Fridaskolan i Mölnlycke huserar har vunnit l...

Läs mer

Fler nyheter
Senast ändrad: 2024-07-02