Till innehållet

Kamin, eldstad

En eldstad är en öppen spis, kamin, kakelugn, vedspis eller liknande. När du vill installera en eldstad och en skorsten måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Du kan behöva söka bygglov om du ska dra en rökkanal utanpå fasaden.

Kamin i gjutjärn är tänd med ved. Bredvid står en hylla med vedklampar.

Foto: Bluejava, Mostphotos

Du måste göra en anmälan

För att få installera en eldstad måste du göra en anmälan till bygglovsenheten. När du har fått ett startbesked kan du börja installera eldstaden.

Du ska också lämna in en anmälan om du vill sätta in en ny kassett (insats) i en öppen eldstad.

Du behöver inte göra en anmälan om du byter ut en befintlig braskamin till en ny. Den nya kaminen måste vara likartad och ska vara ansluten till den befintliga skorstenen.

Ibland behöver du bygglov

I vissa fall måste du söka bygglov för att installera en eldstad, till exempel om byggnaden ligger inom ett kulturmiljöområde eller om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende. Det gäller framför allt om skorstenen ska sitta nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Tänk på detta innan du installerar en eldstad

Det är viktigt med rätt rökkanal

Innan du skickar in en anmälan om eldstad bör du kontakta en sotare för att fråga vilken rökkanal du ska välja. En rökkanal är en kanal som leder bort röken från din eldstad på ett brandsäkert sätt. Rökkanaler blir slitna av sotet, röken och värmen. Därför är det viktigt att du har rätt typ av rökkanal och att du sköter den på rätt sätt.

Om du behöver installera en ny rökkanal kan sotaren ge dig förslag på hur den ska placeras och hur den ska anslutas till skorstenen. Om du redan har en rökkanal kan du behöva renovera den innan du får börja använda den.

När du har installerat eldstaden ska du ta kontakt med sotaren igen för att provtrycka rökkanalen. Då kontrollerar man att rökkanalen är tät. Det är viktigt att rökkanalen är tät och att skorstensdraget är tillräckligt starkt för att föra ut rökgaserna så att de inte sprids i huset eller förs tillbaka in via luftintag eller andra kanaler.

Placera skorstenen och eldstaden rätt

Skorstenens höjd är viktig eftersom skorstenen ska

  • föra bort röken och bidra till en bra förbränning
  • minska risken att soteld uppstår
  • göra det svårare för gnistor att tända eld på andra delar av byggnaden.

Även skorstenens placering är viktig. Rök och avgaser ska inte kunna blåsa tillbaka till din byggnad eller vidare till dina grannar. Därför bör skorstenen sitta så nära takets högsta punkt som möjligt. Skorstenens öppning bör vara minst en meter ovanför takfallet, alltså den sluttande delen av taket. Om skorstenen sticker upp mer än 1,2 meter över taket måste det sitta en stege på den. Idag finns det olika typer av skorstenar på marknaden för att passa olika husstilar och eldstadens behov.

Ett vanligt golvbjälklag ska klara tyngden av en typgodkänd braskamin. Om du har en annan typ av golv eller om du ska installera en annan typ av eldstad måste du kontrollera att underlaget håller.

Du ansvarar för eldstaden

Det är du själv som ansvarar för att lagar och regler följs när du installerar en eldstad. Du är också ansvarig när du eldar i den. Brandsäkerheten är alltid det viktigaste när du installerar en eldstad.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar installera eldstaden. Om miljöförvaltningen får in flera klagomål på röken kan det innebära att du inte får elda i eldstaden.

Ventilationen måste vara bra

Elden förbrukar syret i rummet så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

Du får inte ha en köksfläkt ovanför en vedspis

Du får inte ha en köksfläkt direkt ovanför en vedspis. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Ansök eller anmäl här

Välj Eldstad i e-tjänsten för att skicka in din anmälan eller söka bygglov.

Skicka in dessa handlingar med din ansökan eller anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en eller flera planritningar som visar eldstaden och skorstenen på alla våningsplan (du behöver inte en planritning om du bara ska sätta in en ny kassett i en eldstad)
  • en eller flera fasadritningar som visar var skorstenen mynnar och hur högt den räcker över taknocken (du behöver inte en fasadritning om du bara ska sätta in en ny kassett i en eldstad)
  • en kontrollplan för eldstad Pdf, 452.4 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift).

Dessa handlingar kan du behöva komplettera med:

  • en prestandadeklaration som beskriver skorstenen och eldstaden och där typgodkännandenumret finns med.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Hela skorstenen ska besiktigas

En sotare måste kunna besiktiga hela skorstenen. Det är därför viktigt att sotaren kan göra en ordentlig inspektion utan att behöva lossa på täta, ihopkopplade delar. Sotaren kontrollerar bland annat om skorstenen går genom bjälklaget på ett brandsäkert sätt.

Det finns krav på utsläpp och verkningsgrad

Det finns vissa krav som eldstaden måste uppfylla. Tillverkaren eller säljaren ska ha en prestandadeklaration som talar om eldstadens verkningsgrad och hur mycket koloxid (kolmonoxid och koldioxid) som eldstaden släpper ut. Eldstaden ska klara de tillåtna värdena för utsläpp av koloxid och nivåerna för lägsta tillåtna verkningsgrad. Detta gäller till exempel fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser och kökspannor.

Kravnivåerna gäller när man installerar en eldstad både i ett nytt och i ett äldre hus. Men miljö- och bygglovsnämnden kan anpassa kraven lite om du vill installera en kamin i en byggnad som tidigare har haft en kamin och kaminen är anpassad efter byggnadens ålder och karaktär. I så fall kan man ta hänsyn till byggnadens kulturvärde och att man måste vara varsam med byggnaden. Du måste skriva i din bygglovsansökan varför du vill avvika från kraven.

Du måste få ett slutbesked innan du får börja elda

Innan du börjar elda måste du få ett skriftligt slutbesked från bygglovsenheten. För att få ett slutbesked ska du skicka in ett sotarintyg och en signerad kontrollplan.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15