Till innehållet

Sotning, sota själv

När du eldar uppstår med tiden brandfarliga beläggningar i din anläggning. Det är därför viktigt att regelbundet sota, göra rent och få bort beläggningarna. För att sota själv krävs utbildning.

Sotare på tak

Foto: Johan Bjurer, Mostphotos

Oavsett om du eldar för uppvärmning eller så kallad trivseleldning måste du ta hänsyn till dina grannar. Rök och sot som tar sig in i ventilationskanaler kan skapa störningar.

Hur ofta måste jag sota?

Räddningstjänsten Storgöteborg har bra information om hur ofta du behöver genomföra sotning och brandskyddskontroll.
Sotning och rengöring Länk till annan webbplats.

Räddningsstjänsten kontrollerar

Under brandskyddskontrollen går Räddningstjänsten igenom din anläggning för att upptäcka fel och brister som behöver åtgärdas för att du ska kunna elda säkert. Hur ofta du måste genomföra brandskyddskontroll och sotning beror bland annat på vilken typ av bränsle du använder och vilken panna eller eldstad du har.
Brandskyddskontroll och sotningstjänster Länk till annan webbplats.

Vem är ansvarig för sotningen?

I Härryda kommun ansvarar Räddningstjänsten Storgöteborg för brandskyddskontroll och sotning. Ansvaret är uppdelat i sotningsdistrikt med sotningstjänster.
Sotare i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Sota själv kräver utbildning

För att sota din egen fastighet fordras att du som fastighetsägare har genomgått kurs i sotning exempelvis Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Hos Räddningstjänsten Storgöteborg hittar du riktlinjer för att sota själv och ansökningsblankett för så kallad egensotningsblanketten.
Sotning och rengöring Länk till annan webbplats.

Fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Braskamin och trivseleldning

Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per gång.

Braskaminer ger upphov till utsläpp av rökgaser men storleken på utsläppen skiljer sig åt mellan olika typer av eldstäder och fabrikat. Innan du köper en braskamin bör du därför ta reda på vilka olika alternativ som finns.

 

Kontakt

Brandskyddskontroll, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07