Till innehållet

Elda med ved, pellets med mera

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar vedeldning till utsläpp av olika luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken.

Basuppvärmning

Basuppvärmning innebär din huvudsakliga uppvärmning av huset. För basuppvärmning med biobränsle kan du använda pelletskamin, pelletspanna, pelletsbrännare (byte från oljebrännare) eller vedpanna. Vid eldning i vedpanna är ackumulatortank en förutsättning för ekonomisk, effektiv och arbetsbesparande eldning, samt ger de minsta utsläppen.

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom tätortsområde, se bifogad kartbilaga 2.

Trivseleldning

Du kan även elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin. Dessa så kallade lokaleldstäder är ett komplement till det befintliga värmesystemet. Braskaminer bör främst användas för trivseleldning (två tillfällen/vecka är lagom) och är en bra reservvärmekälla vid t ex strömavbrott. Elda inte när det finns risk för att röken stannar kvar i området och kan störa grannarna.

Samtliga lokaleldstäder är byggda för att eldas några timmar i taget med relativ hög effekt och inte kontinuerligt. Eldar man kontinuerligt kan rökgaserna värma upp skorstenen så mycket att det kan börja brinna. Risk för soteld är stor men även torrdestillation kan uppstå som leder till brand i bjälklaget där skorstenen passerar. Försöker man hålla nere temperaturen genom att "pyrelda" ökar dels risken för sotbeläggningar i skorstenen (som kan leda till brand) dels utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Pellets

Eldar du pellets i ett pelletssystem, som till exempel en pelletspanna eller en pelletskamin, kan du vara ganska säker på att utsläppen av oförbrända kolväten, stoft och partiklar, ligger mycket under gränsvärdena.

Ved

Vedeldning är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Det är viktigt att endast fullgott, torrt bränsle används vid eldning. För att få god förbränning med högt energiutbyte och dessutom små utsläpp av sot och föroreningar, krävs tillräcklig lufttillförsel samt tillräckligt hög temperatur.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken.

  • Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.
  • Eftersom du alltid har en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara vit av vattenånga som kondenserar i den kallare luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller.

Så eldar du säkert

  • Se till att veden är torkad i minst ett år och förvarad under tak.
  • Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
  • Använd stickor/finhuggen ved för att tända snabbt. Gör så få upptändningar som möjligt.

Anmäl störning eller olägenhet

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under e- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas heller inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Hans Erik Linnros, energirådgivning

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-29