Till innehållet

Störning från eldning

Vedeldning i tätbebyggda områden som bedöms orsaka olägenheter för närboende kan begränsas på ett flertal olika sätt. Förbud mot eldning för uppvärmning året runt bedöms ofta vara orimligt med hänsyn till fastighetsägarens önskemål om att få elda i sin vedspis eller panna. 

Begränsningar för vedeldning

Vedeldning kan begränsas på ett flertal olika sätt. Det är vanligt att eldningen endast tillåts under perioden 1 oktober till 30 april och att eldningen då endast får ske vid två tillfällen per vecka under högst fyra timmar per tillfälle.

Försiktighetsåtgärder kan krävas avseende veden som eldas, det vill säga att endast torr och ren ved får användas. Det finns flera exempel på att det föreskrivits att vedeldning inte får ske vid inversion.

Förbud

I vissa fall har vedeldning helt förbjudits, då har det varit för att vedpannan har något problem, till exempel att förbränningen varit ofullständig. Det som diskuteras är pannans ålder och typ. Man beaktar också om rimliga alternativ till vedeldningen finns.

Ett totalt förbud mot eldning året runt bedöms ofta vara orimligt med hänsyn till fastighetsägarens önskemål om att elda i sin vedspis/panna. Därför krävs det något extra för att totalt förbud ska meddelas, exempelvis en felaktig konstruerad panna.

Anmäl störning eller olägenhet

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om problemet trots det inte löser sig kan du kontakta miljö- och hälsoskydd.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Du hittar den inne i e- tjänsten och den blå knappen Har inte Bank-ID.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07