Till innehållet

Störning från eldning

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ, men felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Vedeldning för uppvärmning

Naturvårdsverket har bra information om vad du ska tänka på när du eldar och göra det på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.
Vedeldning - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Anmäl störning eller olägenhet

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om problemet trots det inte löser sig kan du kontakta miljö- och hälsoskydd.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Du hittar den inne i e- tjänsten och den blå knappen Har inte Bank-ID.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-02