Till innehållet

Tyck till om förslag till ny ishall i Mitt Härryda

Nyhet publicerad: 24 jan 2024

Nu är en plan framtagen för en ny ishall i tätorten Härryda. Idén är att samtidigt göra en del av området till en inbjudande mötesplats, omringad av hotell och lokaler för småskalig verksamhet.
Fram till 14 februari kan du enkelt tycka till om detaljplanen även i appen Mitt Härryda i mobiltelefonen.

Planområdet söderifrån med stor grön torgyta mitt i bilden och ishallen strax till höger om torget. En hög hotellbyggnad till vänster om torgplatsen. I förgrunden syns en befintlig byggnad i svart.

En ishall med två rinkar

Utmed Härrrydavägen - väg 549 som går parallellt norr om riksväg 40, mellan Landvetter centrum och Härrydaskolan finns ett 80 000 kvadratmeter stort och mest flackt område. Där planerar kommunen att bygga en ny, större ishall med två rinkar och en idrottshall. Den nya ishallen har en byggnadsarea på 10 500 kvadratmeter fördelad på två våningsplan. Därmed är den betydligt större än den nuvarande ishallen i Landvetter. En av de båda rinkarna är en matchrink med läktarplatser.

Tyck till om planen

Samrådet för detaljplanen för ishallen med mera pågår mellan 24 januari och 14 februari. Den 31 januari mellan klockan 17.30-19 håller kommunen ett öppet hus-möte i Härrydaskolans matsal.

Tyck till om planen i appen Mitt Härryda

Ett nytt digitalt sätt att lämna synpunkter på är tjänsten Härryda växer i appen Mitt Härryda. Där du kan hitta planen för nya ishallen. Du får också en tydlig information om när det är dags att tycka till om ett planförslag och du kan göra det till favorit.

En trygg mötesplats för aktiva

Detaljplanen föreslår att ishallens entré vetter mot en öppen torgyta utformad som en inbjudande trygg mötesplats för besökare i olika åldrar. Torget förelås delvis vara inramat av ett högt hotell och lägre byggnader för småskalig verksamhet som kafé, hälsocenter och butiker. Eftersom området ligger inom riksintresset för flyget tillåts inga permanentbostäder i detaljplanen.

Parkeringshus

I den nordöstra delen av planområdet föreslås ett stort parkeringshus. Totalt 2 000 bilar ska kunna få plats samtidigt och det ska finnas möjlighet för bilservice. Tanken är att parkeringhuset bland annat bl a ska nyttjas av flygresenärer som vill ha sina bilar på långtidsparkering och kunna sätta sig på skyttelbuss till Landvetter flygplats.

Verksamhetslokaler

Utmed Härrydavägen planeras också andra byggnader för lättare tillverkning och till exempel e-handelslager. Planen reglerar att alla byggnader på området ska ha inslag av trä, tegel eller sten i fasaderna för att knyta an till omgivningen.

Olika byggnadshöjder finns i förslaget. Hotellet kan få vara 7 våningar högt. Parkeringshuset i utkanten kan få en 160 meter lång fasadsida och byggas i 6-7 våningar. Ishallen blir två väl tilltagna våningsplan.

Vägar, vatten och kollektivtrafik

En kommunal lokalgata planeras inne i området, liksom nya parkeringsplatser för de som ska besöka ishallen eller konstgräsplanen vid Härrydaskolan.

Planområdet ligger fem kilometer från Landvetter centrum. Det kan nås via Härrydavägen och en gång- och cykelbana. Vägen trafikeras av två kollektivtrafiklinjer för buss.

I planen ingår också att dra in kommunalt vatten och avlopp samt hantera dagvatten.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt