Till innehållet

Is- och idrottshall samt verksamheter norr om Härrydavägen

I Härryda arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för en ny kommunal is- och idrottshall samt för verksamheter.

Flygfoto över markerat område vid Härrydavägen innan Härryda IF

Planens formella namn: Detaljplan för is- och idrottshall samt verksamheter norr om Härrydavägen inom Assmundtorp 2:9 m.fl. i Härryda, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planområdet ligger norr om Härrydavägen strax väster om Härrydaskolan i Härryda tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en is- och idrottshall samt verksamheter med möjlighet för lättare tillverkning samt parkering och centrumändamål. Inom planområdet ansvarar kommunen för byggnation och drift av is- och idrottshallen, medan privata aktörer ansvarar för byggnation av verksamhetsområdet. Vidare är syftet att utveckla området med en gestaltande miljö som bidrar till en inbjudande mötesplats i Härryda tätort.

Pågående arbete

Detaljplanen har under januari-februari 2024 varit ute för samråd. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Utredningar och planhandlingar finns under Status och dokument, fliken Samråd.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Martin Trpkovski

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-07