Till innehållet

Översiktsplan och detaljplaner

Kommuner har rätt att bestämma över vad marken ska användas till för att uppnå en långsiktigt hållbar och genomtänkt samhällplanering. Den övergripande användningen av större markområden finns i en översiktsplan. Översiktsplanen är stöd och underlag för en mer detaljerad planering som i sin tur reglerar exempelvis bygglov.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04