Till innehållet

Aktuella byggprojekt

I Härryda pågår alltid byggprojekt, gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar. Du hittar aktuella projekt i de orter där byggprojekten pågår. Vi reserverar oss för att det kan saknas information om alla aktuella byggprojekt, särskilt kortvariga byggprojekt.

En inhängnad byggarbetsplats med två höga huskroppar, grävmaskin, container och byggbråte.

Nytt bostadskvarter växer fram i Mölnlycke fabriker.

Byggprojekt är exempelvis nya eller renoverade bostäder och verksamhetslokaler men också arbeten med gator, gång- och cykelbanor (GC-banor) och nya vatten- och avloppsledningar (VA-arbeten).

Gatuarbete med belysning och utbyggda VA-nät är ofta kopplade till byggnation av nya bostadskvarter och företagsparker. Oftast är Härryda kommun och de kommunala bolagen inblandade i arbetet med nya gator och ledningar.

Trafikverket gör ibland vägarbeten på eller utmed de större vägarna.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-24