Till innehållet

Eget dricksvatten

Eget eller enskilt dricksvatten betyder att du har egen brunn där du hämtar ditt dricksvatten. Du är inte är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet. Myndigheten Sveriges geologiska undersökning för register över egna brunnar och du kan hitta den där eller registrera in den i Brunnsarkivet.

Egen brunn - provtagning

För att ta reda på vattenkvaliteten i din brunn bör alla som har en egen brunn ta vattenprov då och då. Du som har egen brunn får själv ta vattenprov och bekosta analysen.
Analysen bör göras hos ett ackrediterat laboratorium, se länk nedan för förslag på ackrediterade företag.
Provtagning på eget dricksvatten

Anmäl egen brunn till Brunnsarkivet

På Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:s webbplats, kan du registrera din egen vattentäkt. Brunnsborrare har sedan år 1975 haft lagkrav på sig att registrera brunnar hos SGU. I många fall saknas uppgifter i brunnsarkivet, framför allt om äldre brunnar.
Gå in på SGU:s webbplats och se om din egna vattentäkt finns registrerad där.
Brunnsarkivet Länk till annan webbplats.(sgu.se)

Om den inte är registrerad är det bra att du lägger in den. Du kan också hitta andras egna vattentäkter på SGU:s hemsida. Fördelen med att registrera din dricksvattenbrunn är att vatten kan användas av räddningstjänsten vid brand, eller kan skyddas vid händelser av utsläpp efter till exempel olyckor.
Rapportera in en brunn Länk till annan webbplats.(sgu.se)

Frågor om eget vatten

För mer vägledning gällande dricksvatten, kontakta Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Större brunnar och livsmedelsverksamheter med egen brunn

Större brunnar och livsmedelsverksamheter som har egen brunn kallas vattenverk.
Större vattenverk är brunnar som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

Även vatten som används som en del av en kommersiell, offentlig eller livsmedelsproducerande verksamhet räknas till större vattenverk.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gäller alla större vattenverk. Föreskrifterna reglerar bland annat beredning och distribution av dricksvatten, kvalitetskrav och kontroll med mera. Vattenverk ska bland annat ha ett egenkontrollprogram som är fastställt av tillsynsmyndigheten dvs. miljö- och hälsoskydd i den kommun där vattenverket är beläget.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) Länk till annan webbplats.
Tillstånd regler och tillsyn, livsmedelsanläggning

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07