Till innehållet

Eget dricksvatten

Eget eller enskilt dricksvatten betyder att du har egen brunn där du hämtar ditt dricksvatten. Du är inte är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet.

Egen brunn - Provtagning

För att ta reda på vattenkvaliteten i din brunn bör alla som har en egen brunn ta vattenprov då och då. Du som har egen brunn får själv ta vattenprov och bekosta analysen.
Analysen bör göras hos ett ackrediterat laboratorium, se länk nedan för förslag på ackrediterade företag.

Provtagning eget dricksvatten

Frågor om eget vatten

Vägledning gällande dricksvatten kontakta Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Vattenverk- större brunnar och livsmedelsverksamheter med egen brunn

Till större vattenverk räknas vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

Även vatten som används som en del av en kommersiell, offentlig eller livsmedelsproducerande verksamhet räknas till större vattenverk.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) gäller alla större vattenverk. Föreskrifterna reglerar bland annat beredning och distribution av dricksvatten, kvalitetskrav och kontroll med mera. Vattenverk ska bland annat ha ett egenkontrollprogram som är fastställt av tillsynsmyndigheten dvs. miljö- och hälsoskydd i den kommun där vattenverket är beläget.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anläggningen ska anmälas till miljö- och hälsoskydd.

Anmäl eget dricksvatten Pdf, 413.3 kB.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.

Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information

Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30