Till innehållet

Kommunalt dricksvatten

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här finns information om hur du ansluter en fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

En person fyller ett glas med vatten från kranen. Endast handen på personen som håller glaset syns.

Ansluta till kommunalt VA

Härryda Vatten och Avfall AB har i uppgift att ordna med vatten och avlopp inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
Verksamhetsområde för kommunalt VA är det område inom vilket vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten har ordnats eller ska ordnas genom den allmänna VA–anläggningen.
Möjligheten att ansluta sig till kommunalt VA beror på var din fastighet ligger.

VA-ansökan

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten behöver du skicka in en VA-ansökan. Det görs enklast genom vår e-tjänst.

För att processen ska bli så bra som möjligt och för att undvika att behöva ändra i bygglovshandlingar med mera är det viktigt att man följer de krav och anvisningar som gäller.
Ansluta till kommunalt VA Länk till annan webbplats.

Kostnader för vatten och avlopp

Vattenförsörjning och avloppshantering – VA, finansieras via avgifter i en fastställd taxa. Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och vilken typ av fastighet du bor i.
Taxa för vattentjänster Länk till annan webbplats.

Vattenmätare och förbrukning

I fastigheter med kommunalt dricksvatten finns en vattenmätare installerad. Vattenmätaren visar hur mycket vatten som använts och är underlag för hur mycket du ska betala. Som fastighetsägare ska du skicka in en avläsning av vattenmätaren minst en gång om året. Mätarställningen ska även meddelas när en fastighet byter ägare.
Information om hur du läser av vattenmätaren och lämnar avläsning, samt byte av vattenmätare, finns på Härryda Vatten och Avfalls webbplats.
Vattenmätare Länk till annan webbplats.

Hållbar vattenanvändning

Genom att hushålla med vattnet gör du dig själv och miljön en fin tjänst.
Vårt värdefulla vatten Länk till annan webbplats.

VA för framtiden

Härryda kommun växer och för att fler ska kunna bo och verka här, görs stora satsningar på att bygga ut vatten- och avloppsnätet. Vattenförsörjningsplanen omfattar bland annat ett nytt vattenverk, en högvattenreservoar och överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås. Allt väntas vara klart att tas i bruk i slutet av 2023.
Hindås vattenverk och de tre etapperna Länk till annan webbplats.

Regler och föreskrifter

Eftersom vatten är ett livsmedel som kräver aktsamhet är det mycket viktigt att den som använder den kommunala allmänna vatten- och avloppsanläggningen följer de bestämmelser och regler som finns.

ABVA

Allmänna Bestämmelser för Vattentjänster - ABVA.
ABVA Länk till annan webbplats.

Råd & Anvisningar

Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor om dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Skriften är ett komplement till ABVA,
Råd & anvisningar Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområden

Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner för att skydda vattnet. Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller om man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden i Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09