Till innehållet

Kommunstyrelsen 1 september 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2022.

Protokoll

Protokoll 2022-09-01 §§ 272-273, 287-288 Pdf, 824.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll 2022-09-01 §§ 267-271, 274-286, 289-306 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om rapport om förhandsbesked
  Jasmin Lilja (AFRY)
 3. Information om koncernsamarbete och ägarstyrning
  Peter Lönn
 4. Antagande av leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden Stenbrottet SEKRETESS
 5. Delägarskap i Johanneberg Science Park AB Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Svar på motion om förändringar av regler för föreningsstöd Pdf, 488.2 kB.
 8. Utvidgning av verksamhetsområde VA - dricksvatten, spillvatten och dagvatten för allmän VA-anläggning 2022 Pdf, 14.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Arbetsordning för Härryda kommuns fullmäktige och fullmäktiges beredningar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om framtidens samhällsbyggnad Pdf, 498.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om inflytande och delaktighet Pdf, 480.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 382 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 Pdf, 168.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2023 Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och fritidsnämnden år 2023 Pdf, 175.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023 Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6871-22 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande av planavtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB Pdf, 949.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6929-22 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande av föravtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Ordförandeinitiativ om uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny skola i Djupedalsäng Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Ordförandeinitiativ om uppdrag att dela detaljplan för Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl. för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan Pdf, 196.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Medfinansieringsavtal med Trafikverket angående produktionsavtal för utbyggnad av gång- och cykelväg längs Eskilsbyvägen Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per juni 2022 Pdf, 555.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Svar på medborgarförslag om att införa "Bondens marknad" på kommuntorget i Mölnlycke Pdf, 263.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd Pdf, 455.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Redovisning av inkomna planbesked 2022
 27. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av granskning av intern kontroll i intäktsprocessen Pdf, 332.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, per mars 2022 Pdf, 770.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Delgivningar 2022 Pdf, 51.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 142.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Tillkomna ärenden,
  Information om MAMA:s arbete med P-hustomten i Mölnlycke
  Information med anledning av förslag om uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB
  Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ordförandeinitiativ om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked Pdf, 96.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  Initiativärende om förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt vid risk förransonering Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Initiativärende - Utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A Pdf, 115.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst Pdf, 234.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16