Till innehållet

Klimat och miljö

Härryda kommun växer. När kommunen utvecklas, ska det ske på ett sätt som tar hänsyn till miljön och ger medborgare och företag förutsättningar att göra val som minskar deras miljö- och klimatpåverkan. Så skapar vi en attraktiv kommun, nu och i framtiden.

Fjäril på blå blommor, i centrummiljö med människor i bakgrunden.

Ny översiktsplan lägger grunden

För att trygga en genomtänkt och hållbar fysisk samhällsutveckling behöver kommunen ha en långsiktig och överskådlig bild av var vi utvecklar och bevarar naturområden och var företags- och industrimark, vägar och bostäder ska finnas. Härryda kommun håller därför på att ta fram en ny översiktsplan.
Arbete med ny översiktsplan

Hållbart resande

De globala målen för hållbar utveckling är styrande i arbetet med kommunens nya översiktsplan. Genom att bland annat arbeta för att få till stationslägen utmed den nya Götalandsbanan ökar möjligheten att resa hållbart till och från kommunen. Arbete pågår med att ta fram en trafikstrategi och en parkeringspolicy, som också kommer att vara viktiga delar i utvecklingen av ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle.
Trafik och resande

Klimatsmarta val för invånare och företag

På en rad olika områden verkar Härryda kommun för att underlätta klimatsmarta val i vardagen. På en långsiktig och övergripande nivå handlar det om hur vi bygger våra samhällen. Det handlar också om möjligheten att enkelt göra smarta val idag, gällande exempelvis energi och konsumtion.
Energi och uppvärmning
Fritidsbanken - låna dina prylar

Förnybar energi och tillförlitliga elnät

Kommunen använder sig enbart av förnybar energi för el och uppvärmning. Härryda Energi AB förser kommunen med tillräckliga och tillförlitliga elnät, där bolagets elkunder får energi från 100 procent förnybara källor.
Härryda Energi AB Länk till annan webbplats.

Landvetter Södra - en ny, hållbar stad

I Härryda kommun planeras en helt ny stad, med arbetsnamnet Landvetter Södra, där nya klimatsmarta tekniska lösningar kommer att användas från början. Ambitionen är att bygga Landvetter Södra fossilfritt i så stor utsträckning som möjligt.
Landvetter Södra Utveckling AB Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatplan

Mer om Härryda kommuns mål och åtaganden inom energi- och klimatområdet kan du läsa i kommunens energi- och klimatplan.
Härryda kommuns energi- och klimatplan Pdf, 703.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kommunekolog inom samhällsbyggnad

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-07