Till innehållet

Trafik och resande

För att få ett helhetsperspektiv på frågor som handlar om trafik och sättet vi rör oss på arbetar Härryda kommun med en trafik- och mobilitetsplan för de större tätorterna. Trafik och resmönster är också viktiga delar i utvecklingen av det nya samhället Landvetter Södra.

Illustration: Format reklambyrå

Hållbar trafik och resande

Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån människans behov av att röra sig till och från arbetsplatser, skolor, butiker och andra målpunkter. Hur vi reser är en viktig förutsättning för möjligheten att uppnå ett levande, hållbart och attraktivt samhälle.

Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process. Resultatet är olika utredningar om trafik och sätt att röra sig, som tas fram efterhand. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke är en första sammanställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommendationer som hittills har identifierats.
Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke (pdf, 2,1 MB) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av parkering

Mölnlycke centrum utvecklas ständigt, vilket medför ett förändrat parkeringsbehov och parkeringssituation. För att kunna planera för förändringar behöver vi utgå ifrån hur dagens parkeringsplatser används. En inventering av allmänna parkeringsytor i Mölnlycke centrum gjordes år 2017. 
Parkeringsinventering Mölnlycke centrum (pdf, 17 MB) Pdf, 16.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Framtida scenarier

Efter kartläggningen av parkeringssituationen har en fördjupning genomförts av möjliga framtida scenarier för parkeringsfrågan i Mölnlycke centrum.
Parkering i Mölnlycke - analys av framtida scenarier (pdf, 3 MB) Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning för framtida parkeringshus i Mölnlycke (pdf, 9 MB) Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04