Till innehållet

Samhällsutveckling

En hållbar utveckling uppfyller dagens behov utan att försämra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För att samhällsutvecklingen ska vara hållbar behöver ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med sammanhållning och en miljö som ger varaktiga och goda livsvillkor åt människor, djur och växter.

Illustration av ett hållbart utformat bostadskvarter  med lekande barn och människor som går och cyklar.

Illustration: Arkitekterna Krook och Tjäder

Härryda kommun tar ansvar för att bevara, underhålla och utveckla samhället på ett sätt som ska vara långsiktigt gynnsamt för människor som lever och verkar här. I ansvaret ingår också att samverka och hitta genomtänkta lösningar med andra kommuner, fosknings- och lärosäter, företag och myndigheter.

Här finns information om hur kommunen arbetar med klimat- och miljöfrågor, planerad förtätning och nybyggnad av bostäder, naturvård samt morgondagens trafik- och parkeringslösningar som ska underlätta att resa hållbart.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04