Till innehållet

Miljöredovisning

Kommunens miljöarbete går att följa genom förvaltningens årliga verksamhetsberättelse. Det är en del av årsredovisningen och en gång per mandatperiod görs ett större ett miljöbokslut.

Framsidan på miljöbokslutet 2019

Miljöbokslut

Miljöbokslutet sammanfattar läget och utvecklingen i kommunen, uppdelat på områdena klimatpåverkan, biologisk mångfald, konsumtion och boendemiljö. Miljöbokslutet (tidigare miljöredovisning) tas fram en gång per mandatperiod, ungefär vart fjärde år.

Miljöbokslutet finns att ta del av i tryckt format på kommunhuset eller genom beställning. Du kan även öppna och ladda ned miljöbokslutet som pdf.
Miljöbokslut 2023 Pdf, 4.7 MB.

Kort miljörapport i årsredovisningen

Varje år finns en kortare miljöredovisning med i årsredovisningen.
Årsredovisning Härryda kommun

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-14