Till innehållet

Fossilfri kommun 2030

Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030. Det är utgångpunkten i det åtagande som Härryda kommun skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030. Det är också ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete.

Härryda en del av Klimat 2030

I September 2023 antog kommunstyrelsen 12 klimatlöften för 2024-2026. Kommunernas klimatlöften är en del av Klimat 2030 och syftet är att ytterligare förstärka klimatarbetet i Västra Götalands alla kommuner.
Härryda kommuns klimatlöften Länk till annan webbplats.
Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Så sänker vi utsläppen i kommunens verksamheter

Härryda kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser på flera sätt. Kommunen ligger i framkant när det gäller minskat matsvinn och klimatsmarta måltider med fokus på säsongsbaserade råvaror, goda vegetariska alternativ och färre transporter genom bland annat användning av lokala kolhydrater och tillagning närmare gäst. IT-utrustningen återbrukas så långt det är möjligt innan den går vidare till komponent- och materialåtervinning. Utöver detta arbetar kommunen bland annat med utfasning av fossilbaserade engångsprodukter, minskad användning av gummigranulat, byte till miljöfordon och -maskiner, hög miljöklassning vid byggnation och installation av solceller.

Återbruk av möbler och material

Cirkulära möbelflöden

Under 2022 inför Härryda kommun ett nytt arbetssätt för återbruk av möbler, för att minska kostnaderna för inköp, minska mängden avfall och utsläpp samt öka graden av återbruk. Ett samlat möbellager blir tillsammans med en intern återbrukssajt en viktig nod i arbetet. Återbruket hanteras av en processledare och ett arbetslag, som sköter den praktiska hanteringen med transporter och lättare underhåll.

Återanvändningscenter för pedagogisk verksamhet

ÅterC kopplar ihop hållbar utveckling med undervisning i för- och grundskola. Här tillvaratas material som annars slängs bort. Innan materialen får användas så miljögranskas och riskbedöms de. När det återvunna materialet blir en del av den pedagogiska verksamheten minskar behovet att köpa in nya leksaker.
ÅterC - återanvändningscenter för pedagogisk verksamhet

Klimatsmart och hälsosam mat

Härryda kommun ligger i framkant när det gäller att minimera matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet. Likaså är närproducerat och stora andelar ekologiskt en grundprincip sedan länge.
Matsvinn
Måltider i förskola och skola
Mat och måltider på våra äldreboenden

Klimatsmarta och hållbara lokaler

Kommunens fastighetsfunktion förvaltar kommunens lokaler kostnadseffektivt med miljöarbete i fokus och med en strävan efter att optimera lokalanvändningen och bygga klimatsmart. Fastighetsfunktionen mäter kontinuerligt energiförbrukningen på kommunens fastigheter, för att kunna analysera vad förbrukningen beror på och göra förändringar som minskar den.
Kommunens lokaler

Digitalisering för hållbar välfärd

Härryda kommun arbetar för en hållbar välfärd nu och framåt. Här utgör digitalisering en viktig inriktning, som också ska bidra till minskat fossilt avtryck.
Digitala Härryda

Så skapar vi förutsättningar för klimatsmarta val hos invånare och företag

På en rad olika områden verkar Härryda kommun för att underlätta klimatsmarta val i vardagen. På en långsiktig och övergripande nivå handlar det om hur vi bygger våra samhällen. Det handlar också om möjligheten att enkelt göra smarta val idag, gällande exempelvis energi och konsumtion.
Klimat- och miljöfokus i samhällsutvecklingen

Energi- och klimatplan

Mer om Härryda kommuns mål och åtaganden inom energi- och klimatområdet kan du läsa i kommunens energi- och klimatplan. Planen är ett paraplydokument över vad kommunkoncernen gör och planerar att göra, men pekar också ut utvecklingsområden där kommunen kan göra mer för att uppnå sina mål inom energi- och klimatområdet.
Härryda kommuns energi- och klimatplan Pdf, 703.9 kB.

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-11