Till innehållet

Miljöpolicy för Härryda kommun

Härryda kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att också minska sin miljöpåverkan.

Miljöpolicyn ska fungera som kompass för miljöarbetet inom Härryda kommun. Miljöpolicyn beslutades 2013 av kommunfullmäktige.

Vi ska i våra verksamheter:

  • låta resurshushållning och kretsloppstänkandet genomsyra verksamheten
  • ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv och folkhälsa
  • skapa fysiska förutsättningar för miljöanpassat beteende
  • ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp
  • utbilda, informera och inspirera medarbetarna till delaktighet och att ta miljöhänsyn i sitt dagliga arbete
  • kommunicera innebörden av hållbar utveckling och miljömålen, med medborgare och näringsliv, för ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja
  • ta vara på möjligheter till samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Härryda kommun.

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-21