Till innehållet

Exploatörsdriven detaljplan

Härryda kommun samverkar med privata exploatörer för att få fram nya bostäder och verksamheter.

Exploatörsdriven detaljplan har sedan pilotprojekten initierades 2018, varit ett välkommet komplement till det ordinarie planarbetet i Härryda kommun.

Normalt tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer.
I en exploatörsdriven detaljplan tar exploatören fram planhandlingar och olika utredningar. Oavsett form för planprocess sker arbetet i ett nära samarbete mellan kommun och exploatör.

Kommunen ser just nu över rutinerna kring exploatörsdrivna detaljplaner.

Pågående exploatörsdrivna detaljplaner

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-18