Till innehållet

Bostäder vid Växthusen i Landvetter

Vid de gamla växthusen, strax söder om riksväg 40 i Landvetter, föreslås 250 till 300 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus. Tillfarter till området föreslås gå dels via Byvägen, dels via en ny bro över Mölndalsån som kopplar till den större Magasinsvägen.

Planområdets ungefärliga utbredning. Foto: Bergslags bild

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. Bostäder vid Växthusen i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet är beläget i Landvetter, strax söder om riksväg 40 och mellan Landvettermotet och Björrödsmotet. I norr gränsar området till Byvägen och i söder till Mölndalsån. I området har det tidigare funnits växthusverksamhet. Gällande detaljplan anger handelsträdgård och naturpark för området.

Syftet med detaljplanen är att utveckla platsen med bostadsbebyggelse i form av småhus och flerbostadshus i en väl anpassad skala, och länka samman området med Landvetter centrum. Grönska och vatten är viktiga värden på platsen. Särskild hänsyn ska tas till naturvärden och översvämningsrisker.

Planen innebär att cirka 250 till 300 bostäder kan prövas i ett centralt och naturnära läge. Förslaget stämmer överens med inriktningen i ÖP om att skapa fler bostäder i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatör för planen är Tornstaden. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till samordnaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Martina Pereira Norrman, kommunens samordnare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-16