Till innehållet

Airport city etapp 5

Väster om Landvetter flygplats planeras nästa etapp i planprogrammet Airport city. Inom det cirka 650 000 kvadratmeter stora området planeras för logistik.

Ortofoto av ungefärlig lokalisering av nya verksamheter markerat i rött.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för verksamheter väster om Landvetter flygplats, Björröd 1:212, Airport city 5. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för verksamheter och logistik för fastigheten Björröd 1:212. Planområdet ligger väster om Landvetter flygplats. Detaljplanen utgår från arbetet som gjordes i planprogrammet för Airport city.

Pågående arbete

Vi skissar på hur området kan komma att utformas. Som underlag till planarbetet tas ett antal utredningar fram, exempelvis vilka åtgärder som kan komma att krävas i vägnätet för att hantera den tillkommande trafiken och vilka naturvärden som idag kan finnas på platsen. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd och granskning där det finns möjlighet att tycka till. Preliminärt planeras samrådet till andra halvan av 2024.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatör för planen är Logistic 2 Landvetter AB. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under samrådstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.
Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Johannes Böhm

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15