Till innehållet

Bråta ängar

I den nordöstra delen av Mölnlycke utmed Boråsvägen tar kommunen fram en ny detaljplan för cirka 550-600 bostäder, förskola och en förlängd cykelväg till Wendelstrand.

Flygfoto över Bråta ängar

Planens formella namn: Detaljplan för Bråta 2:151 m.fl., bostäder i Bråta Ängar i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detaljplanens område på kartan Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra cirka 550-600 bostäder inom området. Exploateringen omfattar även en förskola och eventuellt ett äldreboende. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Mölnlycke i anslutning till Boråsvägen, cirka 1-1,5 kilometer nordost om Mölnlycke centrum.

Området är en viktig ny pusselbit i ett växande Mölnlycke. Exploateringen ska kännetecknas av en varierande arkitektur som samspelar med sin omgivning blandat utbud av bostäder och mötesplatser.

Området är redovisat som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt i översiktsplanen ÖP2012. Området ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och följer inriktningsmålen i ÖP2012.

Ett samråd genomfördes i juni 2022. Utredningar och planhandlingar finns under Status och dokument.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog

Frågor om mark och exploatering:

Anders Graad

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-19