Till innehållet

Bråta ängar

I den nordöstra delen av Mölnlycke utmed Boråsvägen tar kommunen fram en ny detaljplan för cirka 550-600 bostäder, förskola och en sammanhållen cykelväg från Solsten till Wendelstrand.

Flygfoto över Bråta ängar

Planens formella namn: Detaljplan för Bråta 2:151 m.fl., bostäder i Bråta Ängar i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detaljplanens område på kartan Länk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra cirka 550-600 bostäder inom området. Exploateringen omfattar även en förskola och eventuellt ett äldreboende. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Mölnlycke i anslutning till Boråsvägen, cirka 1-1,5 kilometer nordost om Mölnlycke centrum.

Området är en viktig ny pusselbit i ett växande Mölnlycke. Exploateringen ska kännetecknas av en varierande arkitektur som samspelar med sin omgivning blandat utbud av bostäder och mötesplatser.

Området är redovisat som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt i översiktsplanen ÖP2012. Området ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och följer inriktningsmålen i ÖP2012.

Pågående arbete

Ett samråd genomfördes i juni 2022. Arbetet fortsätter med att bl.a. sammanställa de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Utredningar och planhandlingar finns under Status och dokument, fliken Samråd.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.
Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Sofia Wannerskog

Frågor om mark och exploatering:

Anders Graad

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15