Till innehållet

Bostäder och offentliga lokaler

Funktionella och trygga lokaler och bostäder bidrar till trivsel och en hållbar samhällsutveckling för alla i vår kommun. Här finns praktisk vägledning för dig som letar bostad och vill veta var kommunen planerar fler bostäder de närmaste åren.

Bostäder i Nysäter i Mölnlycke

Foto: Anna Sigvardsson

Tillgänglighet i offentliga lokaler

En offentlig lokal är en byggnad som många människor har tillträde till. Det kan vara en skola, en förskola eller en vårdlokal. Det kan också vara ett vandrarhem, en idrottshall eller en badanläggning.

Det finns lagar och regler för tillgänglighet i offentliga miljöer för människor med olika fuktionshinder. Generellt sett gäller att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort. Det gäller lokaler men även offentliga platser som allmänheten har tillträde till.
Tillgänglighet i offentliga lokaler

Boendemiljö

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Var du bor och hur bostaden är byggd, uppvärmningen av bostaden, ljudnivåerna, luftkvalitén och upplevd trygghet med mera, kan påverka din hälsa och välmående. För dig som upplever stora brister i boendemiljön finns råd och stöd från kommunen.
Boendemiljö

Bostadsanpassning

Om du har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Bostadsanpassning och ansöka om bidrag för bostadsanpassning

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-11