Till innehållet

Boendemiljön hemma

Boendemiljön handlar om hur du har det där du bor. Hur bostaden är byggd, luften och temperaturen inomhus, ljud och lukter som stör och mycket annat kan påverka hur du trivs i din boendemiljö.

Man i blå morgonrock damsuger framför en bokhylla i ett vardagsrum.

Foto: Anna Sigvardsson.

Problem med boendemiljön

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bostaden inte har till exempel fuktskador eller mögel. Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet.

Du har alltid möjlighet att vända dig till miljö- och hälsoskydd och lämna in ett klagomål. Vi svarar gärna på dina frågor.

Bor du i eget hus eller villa kan du vända dig till konsultföretag om du behöver råd.

Anmäl störning eller olägenhet

En störning kan exempelvis handla om störande fläktar, buller från t ex restauranger, låg inomhustemperatur, skadedjur eller störande sällskapsdjur samt vedeldning.

För att miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Saknar du bank-ID och behöver anmäla eller ansöka med en pappersblankett? I e-tjänsten finns länken Har inte Bank-ID.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som vi gör i ett ärende. Avgiften följer en indexerad taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen enligt taxa.

Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-09