Till innehållet

Ventilation

Luften inne måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem och kan leda till fukt- och mögelskador. Ventilationssystemets uppgift är att byta ut förorenad och fuktig inomhusluft mot frisk luft utifrån.

Bristfällig ventilation

Om luften känns instängd och unken, om kondens bildas på insidan av fönsterrutorna eller om det kommer in matos eller röklukt via frånluftsventilen i kök eller badrum, kan det vara tecken på att ventilationen är bristfällig.

Vad du kan göra själv

  • Håll friskluftsventilerna öppna. Då får du ett bättre luftombyte.
  • Ta ner ventilerna i badrum, toalett och kök och rengör dem regelbundet med vatten och diskmedel. Ventilerna blir annars lätt igensatta av smuts. Det samma gäller filtret i köksfläkten.
  • Vädra ofta och effektivt (korsdrag).

Återkommande problem med ventilation

Det är fastighetsägarens ansvar att ventilationen i bostaden fungerar.

Hyresrätt

Bor du i hyreshus kontakta därför fastighetsägaren om du upplever ventilationen i bostaden som dålig.

Bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad, vänd dig till ett konsultföretag specialiserat på inomhusmiljö om du behöver råd.

Anmäl störning eller olägenhet

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07