Till innehållet

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om fuktskador inte åtgärdas, kan mögel och bakterier börja växa inomhus.

Fuktskador som inte åtgärdas kan leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket i sin tur kan leda till att kemiska ämnen frigörs i inomhusluften. Fukt i byggnader har ofta samband med inomhusrelaterade symtom och besvär, exempelvis astmasymtom. Det är inte helt klarlagt vilka ämnen som orsakar besvären men fukt- och mögelskador ska åtgärdas.  

Problem med fukt eller mögel

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador.   

Hyresrätt

Du som bor i hyreshus och misstänker en fukt- eller mögelskada i lägenheten ska kontakta fastighetsägaren direkt.

Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp i ärendet så kan du vända sig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och konsultföretag för att få råd.

Anmäl störning eller olägenhet

För att miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som vi gör i ett ärende. Avgiften följer en indexerad taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07