Till innehållet

Uthyrares ansvar för boendemiljön

Den som hyr ut en bostad har ansvar för att se till att boendemiljön är bra för de som hyr bostaden.

Förebyggande egenkontroll

Fastighetsägare omfattas av krav på egenkontroll. Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Egenkontroll för fastighetsägare Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen. Faktorer som fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, belysning, material och ämnen, ohyra, avfall, strålning och annat som kan ha en negativ inverkan på hälsan, omfattas därför av tillsynen.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07