Till innehållet

Temperatur och drag

De flesta vill ha 20-24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar eller funktionshinder kan vara extra känsliga för värme, kyla och drag.

En hand som vrider på en termostat till ett värmeelement.

Foto: Andrey Popov, Mostphotos

Lufttemperatur inomhus

För att få en behaglig inomhusmiljö rekommenderas ofta en temperatur på mellan 20 grader och 24 grader. Lufttemperaturen inne i en bostad kan bedömas vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18 grader eller varaktigt överstiger 26 grader.

På förskolor och särskilda boenden för äldre eller funktionshindrade och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Drag

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem och det kan kännas som kall luft cirkerar inomhus. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Det är därför viktigt att huset har en bra isolering.

Problem med för låg eller hög temperatur och drag?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en lämplig temperatur hålls och att bostaden är isolerad och tät.

Hyresrätt

Bor du i hyreshus kontakta därför fastighetsägaren om du upplever bostaden som för kall eller varm eller dragig.

Bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd.

Eget ägande

Äger du din bostad, vänd dig till konsultföretag om du behöver råd.

Anmäl störning eller olägenhet

För att miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk och pågå i nuläget. Klagomål på störningar eller olägenheter som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07