Till innehållet

Kommunens lokaler

Kommunens offentliga byggnader, anläggningar och lokaler ska uppfylla de krav som gäller i en fysisk miljö som är bra att vistas och arbeta i. Lokalerna ska vara ändamålsenliga för verksamheten och bidra till hållbarhet i såväl ekonomiskt som miljömässigt hänseende.

Studenter sitter vid arbetsplatser i biblioteksmiljö.

Härryda kommun äger de flesta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Ett fåtal lokaler hyrs in. Kommunen hyr även ut ett antal kommunägda fastigheter till annan verksamhet.

Underhåll för god resurshållning

Merparten av kommunens lokaler är förskolor och skolor. Långsiktigt underhåll av lokalerna utförs utifrån inventerat behov och som en del i kommunens lokalresursplanering, för att vi ska ha bra, sunda och hållbara lokaler både nu och på sikt.

Rektor eller enhetschef för respektive verksamhet ansvarar för den lokala arbetsmiljön, på exempelvis skola, äldreboende eller öppen samlingslokal.

Inomhusklimat i våra lokaler

Ett antal olika faktorer styr regleringen av ventilation och temperatur i kommunens lokaler, bland annat:

  • lokalens användningsområde
  • byggnadens standard
  • hur många som ska vistas i lokalen
  • årstid och utomhustemperatur.

Alla har en egen upplevelse av inomhusklimatet. Upplevelsen kan exempelvis påverkas av om du är stillasittande eller rör dig mycket.

Ventilation och luftkvalitet

God luftkvalitet är viktigt för hälsan och välbefinnandet. Luften får inte innehålla skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär. Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft. Lokalerna där du vistas ventileras året runt. Kommunen har moderna system för övervakning och reglering, där vi kan se temperaturer, ändra inställningar och få larm om det uppstår fel på ventilationsaggregaten.

Frågor och svar om inomhusmiljön

För att det ska vara en behaglig temperatur i exempelvis skolor och förskolor, håller vi en inomhustemperatur på omkring 20–21 grader under höst, vinter och vår.

På äldreboenden och gruppboenden vill vi ha 22-23 grader och i våra idrottshallar 15-17 grader. De allra flesta tycker att detta är lagom varmt. Samtidigt sparar vi energi och minskar kommunens miljöbelastning och utsläppen av koldioxid.

När du kommer på morgonen kan det ibland vara lite svalare inomhus, då vi räknar med att det värms upp av att det blir många personer i lokalerna.

Variationer vid väderomslag

Värmesystemet anpassar sig till utomhustemperaturen. Om temperaturen utomhus växlar snabbt kan det uppstå lägen när det blir svårare att hålla en jämn temperatur inomhus. Det händer framförallt under vår och höst när det är varmt på dagarna och kallt på nätterna.

Under sommarperiodens varmaste dagar blir det svårt att hålla önskad temperatur i våra lokaler. Det beror på att de flesta av våra ventilationssystem saknar AC. Precis som hemma får verksamheten då vädra med korsdrag en stund.

Eftersom luften i ventilationssystemet i de flesta fall inte kyls ned, kan du på varma sommardagar uppleva det som att ventilationen inte fungerar – men det gör den allra oftast. Kontrollera gärna själv vid ett ventilationsdon. Behövs mer frisk luft i lokalerna, be verksamheten att vädra genom att öppna och skapa drag en stund.

Aktivt arbete för sänkt energiförbrukning

I Härryda kommun jobbar vi aktivt för att våra fastigheter ska ge så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Uppvärmningen av fastigheterna utgör den största delen av kommunens koldioxidutsläpp. För varje grad vi höjer temperaturen i lokalerna ökar energiförbrukningen med 5 procent. Därför arbetar kontinuerligt med mätning och reglering av inomhustemperaturen, liksom med underhåll och renovering, för att sänka energiförbrukningen.

Synpunkter på miljön i kommunens lokaler?

Om du som elev, förälder eller besökare har synpunkter på något som rör inne- eller utemiljö i kommunens lokaler ska du i första hand ta kontakt med rektor eller enhetschef. Upplever du direkta fel på fastigheten eller i lokalerna kan du ringa in din anmälan till kommunens kontaktcenter. Du kan även lämna dina synpunkter anonymt via synpunktsformulär.
Lämna synpunkt

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-28