Till innehållet

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda utomhusmiljön, både befintlig och vid nybyggnad, ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och dem som använder exempelvis rullstol, rollator eller käpp.

Äldre kvinna med rollator går tillsammans med en sköterska

Olika förutsättningar och krav på tillgänglighet

Kommunen jobbar för att den offentliga utomhusmiljön såsom gator, vägar, torg, gångvägar och parker ska vara tillgängliga för människor året om. Vi verkar också för att kollektivtrafiken och vägen till hållplatsen ska vara lätttillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på tillgänglighet i utomhusmiljön är:

  • tillgängliga parkeringsplatser
  • jämna gångvägar
  • trappor och ramper med ledstänger
  • nivåskillnader och trappor är kontrastmarkerade
  • bra belysning
  • tydliga skyltar
  • vilplatser

Det finns flera saker att tänka på för att uppnå tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Här följer två exempel:

Personer med nedsatt rörelse­förmåga

För personer med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Därför behöver underlaget vara jämnt och fast och man ska kunna ta sig fram utan att passera branta lutningar och trappor. Man ska inte heller tvingas ta långa omvägar. Personer med gångsvårigheter kan ha lätt att snubbla och svårt att gå längre sträckor. Många använder gång­hjälpmedel som käpp eller rollator.

Personer som använder rullstol är beroende av rymliga utrymmen, breda passager, jämna underlag och att trappor är kompletterade med ramper. Nedsatt rörelseförmåga kan också innebära nedsatt funktion i händer och armar, vilket innebär begränsad räckvidd.

Personer med nedsatt syn

För personer med nedsatt syn innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att man ska kunna orientera och förflytta sig utan att bli utsatt för onödiga säkerhetsrisker. Att ha nedsatt syn kan innebära att vara blind, svårt synskadad med endast ledsyn eller att vara synsvag, det vill säga att ha nedsatt synskärpa, ett begränsat synfält eller annan inskränkning i synförmågan.

Personer som är blinda använder ofta en vit käpp, en så kallad teknik­käpp, som hjälper personen att identifiera nivåskillnader och hinder. Att kunna följa väggar, kantstenar och annan varierad struktur och hårdhet hos olika golv och markbeläggningar med hjälp av käppen underlättar orienteringen. För personer med stora inskränkningar och begränsningar i synförmågan är det viktigt med ljushets­kontraster för att urskilja saker från varandra.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04