Till innehållet

Bredband

En stabil internetuppkoppling är viktigt för en fungerande och attraktiv boendemiljö. Bredbandsnäten i Härryda kommun drivs och utvecklas av privata aktörer. En bredbandssamordnare i kommunen bistår invånare och företag med rådgivning kring fiberutbyggnad med mera.

Mamma sitter med datorn i sängen. Ett barn hänger på mammas rygg. En äldre dotter sitter bredvid med hörlurar kopplade till en mobiltelefon.

Foto: Przemek Klos, Mostphotos

Härryda kommun stödjer utvecklingen av en väl utbyggd och modern it-infrastruktur över hela kommunen men äger och levererar inget eget fibernät. Kommunen bestämmer inte över utbyggnadsområden eller utbyggnadstakt av fibernät. Det gör företagen eller hushåll som väljer att gå samman i fiberföreningar.

Med hjälp av olika bredbandsleverantörer har Härryda kommun kommit långt för att uppfylla regeringens bredbandsmål 2025 om ett helt uppkopplat Sverige.

Områden med utbyggt fibernät

Kartbild från Lantmäteriet som visar områden i Härryda kommun som i mars 2023 har fibernät och vilka områden som är planerade att få fibernät.Förstora bilden

Kartan visar områden i Härryda kommun som i mars 2023 har fibernät och områden som är planerade att få fibernät (ljusgrön färg). Karta: Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Kartan visar inte områden som har andra typer av bredband. Klicka på kartan för att göra den större.

Leverantörer av fibernät

De allra flesta hushåll i Härryda har tillgång till fibernät men anslutningen kanske inte är dragen hela vägen fram till just ditt hus. Det är främst Global Connect (tidigare IP Only) och Telia som äger fibernät i Härryda kommun.

Här kan du se om din adress har eller snart planeras få tillgång till fiber:

När fibernäten är på plats kan du välja bland olika bredbandsleverantörer och deras utbud av tjänster. Sök på "bredbandsleverantörer" på webben.

Samordnare för bredbandsfrågor

Kommunen har en bredbandssamordnare som är oberoende och gratis att konsultera och som lotsar kommuninvånare och företag kring frågor om bredband, till exempel:

  • vilket bredbandsföretag som är den närmaste nätägaren
  • vilka bredbandsleverantörer man kan beställa fiber av
  • intresse för att starta en fiberförening
  • allmänna frågor om bredband.

Vanliga frågor om fiber och bredband

Hushåll som inte har tillgång till fiber kan gå samman med andra hushåll i närområdet och starta en fiberförening. En fiberförening är en ekonomisk förening där fastigheter - både hushåll och företag, går samman och bekostar fiberutbyggnad och kopplingsutrustning till sitt område.

I Västra Götalandsregionen finns en bredbandskoordinator som bland annat stöttar fiberföreningar. Information om regionens bredbandsstöd och kontaktuppgifter:
Stöd för bredband Länk till annan webbplats.

Det finns även möjlighet för andra företag på marknaden att bygga ut fibernät. Varje företag gör sin egen affärsmässiga bedömning av vilka områden som är intressant att bygga ut.

Marknaden för fiberutbyggnad och bredband är avreglerad och sköts av privata aktörer. Bredband byggs ut av den aktör som är intresserad och har kapacitet att bygga ut.

Härryda kommun har valt att inte bygga eget fibernät, utan har istället valt att underlätta för de leverantörer som vill bygga ut fibernätet.

Det finns även möjlighet för andra företag på marknaden att bygga ut fibernät. Varje företag gör sin egen affärsmässiga bedömning av vilka områden som är intressanta att bygga ut.

Bredbandssamordnaren kan stötta med branschkunskap och råd. Följande webbplatser har information om hur det går till att starta fiberförening:

För att se vilka möjligheter som finns till bredbandsanslutning på din adress kan du söka på webben: bredbandsval.se Länk till annan webbplats.

Här får du en lista över dels vilken typ av teknik - fiber och/eller mobilt bredband – som är valbart på din adress, samt vilka tjänsteleverantörer du kan välja och vad internettjänsterna kostar per månad.

Tillsammans kan vi undvika att ledningar blir skadade eller grävs av med allt vad det innebär. En bra sak att göra innan du gräver ner fiber på eller i närheten av din tomt är att gå in på Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Ledningskollen är en gratistjänst där du anger var någonstans du tänker gräva.
Fastighetsägare med ledningar i närheten får möjlighet att sätta ut markeringar på plats där de vet att befintliga ledningar finns. De kan också skicka en kartbild med sina ledningar inritade.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11