Till innehållet

Tillsammans sparar vi energi

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el och bränsle är generellt mycket höga och varierar kraftigt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska elanvändningen.
Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Kraftledning över skog

Foto: Staffan Dahlén, Mostphotos

Med minskad energiförbrukning kan vi:

  • dämpa elkostnaderna
  • minska risken för elbrist i vinter
  • visa solidaritet med varandra och andra.

Hos Energimyndigheten kan du hitta information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Kostnadsfri energirådgivning

Härryda kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för dig som vill få tips och råd om hur du kan få ned din energiförbrukning. Besök kan bokas i mån av tid både för företag och privatpersoner.
Energi- och klimatrådgivning

Tips för energibesparing

Vår energirådgivare har samlat handfasta tips som kan hjälpa dig att spara energi med enkla medel.
Energispartips

Så sparar Härryda kommun

Att spara energi är ingen ny fråga för Härryda kommun. Vi arbetar sedan flera år tillbaka kontinuerligt med åtgärder för att minska energiförbrukningen, både av kostnadsskäl och av miljö- och klimatskäl.

Det handlar om alltifrån hur vi värmer upp och ventilerar fastigheter till belysningen i lokaler och på gator och offentliga platser. Samma hushållning gäller för hur vi tankar arbetsfordon och använder maskiner, vatten och andra resurser. Ett par exempel:

  • Fastighetsfunktionen sänker energiförbrukningen med i genomsnitt 2 kWh per kvadratmeter och år i kommunala lokaler, genom effektivisering av uppvärmning och ventilation.
  • Arbetet med kommunens mål att bli fossilfri till 2030 leder till energibesparingar. Bland annat fasas eldning av olja ut som som energikälla för uppvärmning av kommunala fastigheter. Där är energiförlusten i skorsten stor och eluppvärmning mer energieffektivt.

Beroende på utvecklingen på elmarknaden kan beslut om nya energibesparande åtgärder komma framöver.

Frågor och svar

Med information och kostnadsfri energirådgivning bidrar kommunen till att öka medvetenhet och kunskap hos privatpersoner och företag om hur de aktivt kan påverka sin energiförbrukning.
Energi- och klimatrådgivning

Inga sådana beslut är tagna. Arbetet pågår kontinuerligt för att se hur kommunen ytterligare kan bidra till minskad energiförbrukning och belastning på elnätet.

Hittills finns inget annat beslutat än att gator och torg kommer att lysas upp som vanligt av vinterbelysning (av många kallad julbelysning) i Mölnlycke, Landvetter och Hindås.

Nästan all vinterbelysning är sedan tidigare utbytt till LED-ljus (dioder), som sparar 80 procent mer energi än en vanliga lampor. Äldre belysning byts ut i vinter. Det gör att energiförbrukningen och kostnaden för belysningen är låg.

Rätt belysning vid dygnets mörka timmar bidrar till trygghet, trivsel, och möjligheter till handel och levande näringsliv också under vintern.

Längs en två kilometer lång gång- och cykelbana vid Rådasjön testar vi närvarostyrd belysning i samverkan med Härryda Energi.

För att det ska vara en behaglig temperatur i exempelvis skolor och förskolor, håller vi en inomhustemperatur på omkring 20–21 grader under höst, vinter och vår.

På äldreboenden och gruppboenden vill vi ha 22-23 grader och i våra idrottshallar 15-17 grader. De allra flesta tycker att detta är lagom varmt. Samtidigt sparar vi energi och minskar kommunens miljöbelastning och utsläppen av koldioxid.
Läs mer om inomhusklimat i kommunens lokaler

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Om elkrisen kommer - länklistahttps://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26