Till innehållet

Ishall med mera i Assmundtorp

I Härryda arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för en ny kommunal is- och idrottshall samt för verksamhetsändamål.

Flygfoto över markerat område vid Härrydavägen innan Härryda IF

Planens formella namn: Detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl. i Härryda. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten för ishall, idrottshall, kontor, hotell, parkeringshus med mera. Planområdet ligger norr om Härrydavägen i anslutning till Assmundvallen och Härrydaskolan.

Pågående planarbete
Just nu skissar vi på hur byggnader, parkeringar och gator skulle kunna placeras och utformas. Som underlag till planarbetet kommer det tas fram ett antal utredningar för att undersöka till exempel naturvärden, trafik, vatten- och avlopp med mera. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd och granskning där det finns möjlighet att tycka till.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Martin Trpkovski

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-15