Till innehållet

Fälla träd

Vanligtvis behöver du inget tillstånd för att fälla träd som står på din fastighet, men det finns undantag. Då kan du till exempel behöva söka marklov. På den här sidan berättar vi mer.

Man med skyddsvantar håller i en motorsåg för att kapa ett träd i en trädgård

Foto: Anna Eremeeva, Mostphotos

Du kan behöva söka marklov

Du kan behöva söka marklov om du vill fälla träd på en fastighet som ligger inom ett detaljplanerat område, om detaljplanen säger att man måste göra det. Det kan också finnas särskilda områdesbestämmelser som säger att man måste söka marklov. Du kan se vad som gäller för din fastighet på den här kartan:
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Du kan också behöva tillstånd från länsstyrelsen

Vissa träd räknas som särskilt skyddsvärda, och då behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen för att få fälla dem.

Särskilt skyddsvärda träd kan till exempel vara

  • träd med stammar på över en meter i diameter, eftersom de bidrar till biologisk mångfald
  • träd med 40 centimeter i diameter med håligheter, eftersom de bidrar till biologisk mångfald
  • träd där det växer mistel, eftersom misteln är fridlyst
  • träd där det bor fladdermöss, eftersom de är fridlysta.

Ta gärna hjälp av en sakkunnig, till exempel en arborist, om du är osäker.

Här kan du läsa mer om att ta ner träd:
Nedtagning av träd

Skicka in dessa handlingar med din marklovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15