Till innehållet

Träd

Träd är viktiga för den biologisk mångfalden och för att ta hand om regnvatten. Det är oftast tillåtet att ta ner träd på egen tomt men det finns skyddsvärda undantag. Vill du ta ner ett träd på kommunens mark eller någon annans fastighet behöver du tillstånd.

Gamla ekar och yngre björkar vid Massetjärn i Mölnlycke.

Kontakt

Trafikverksamheten

031-724 61 00

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-31