Till innehållet

Föreningar

I Härryda kommun finns det ett rikt föreningsliv med många med olika verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Föreningsservice stödjer föreningslivet med olika stöd, lokaler och hjälp med utrustning och utbildningar.

Två som löptränar i skogen

Detta är Föreningsservice

Föreningsservice stödjer föreningar på många olika sätt, bland annat kan föreningar boka tider i hallar och planer samt söka bidrag för aktiviteter.

Utveckla din förening

Föreningsservice hjälper dig till att starta föreningar, genomföra ledarutbildningar för nya ledare, låna utrustning samt informera föreningar och dess medlemmar. Föreningsservice arbetar också med att certifiera alla föreningar.

Uppdatera föreningsuppgifter

Föreningsservice ansvarar för att registrera verksamma föreningar i kommunen. Det är viktigt att föreningarna själva årligen uppdaterar sina uppgifter så att de är aktuella.

Arkivera föreningens handlingar

Behöver din förening hjälp med att bevara sin historia? För en låg medlemsavgift har alla föreningar möjlighet att förvara föreningshandlingar som protokoll, skrivelser, medlemsmatriklar, räkenskaper och mycket mer hos föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Inlämnade handlingar är och förblir föreningens egendom och föreningen bestämmer själv i vilken mån handlingarna ska vara tillgängliga för utomstående.

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-15