Till innehållet

Starta förening

Vill du starta en förening tillsammans med andra som har samma intresse som du men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Föreningsservice hjälper till med information och ansökningar.

Man på en rullskridskobräda utomhus

Sök i föreningsregistret

Ett bra tips är att ta reda på om det redan finns en förening som sysslar med det du vill göra. I kommunens föreningsregister hittar du alla föreningar som är verksamma i Härryda kommun.

Det kan också vara bra att kolla om det finns någon riksorganisation inom ditt område som du kan kontakta för att få reda på om det finns information som är bra att ha med sig.

Ett första möte

Vi föreslår att du börjar med att kalla samman intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Förslag till dagordning

Vill du vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollssekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Där ska det även framgå vilka personer som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Kontakta Skatteverket och banken

Med det första mötesprotokollet ansöker föreningen sedan om organisationsnummer hos Skatteverket och hos banken om ett plus- eller bankgiro.

Skatteverket - Starta en ideell förening Länk till annan webbplats.

Lathund för att bilda en ideell förening Pdf, 40.8 kB.

Sök stöd till föreningen

För att söka stöd hos kommunen ska föreningen efter att den har bildats lämna in ansökan till föreningsservice.

Mer om stöd till ideella föreningar

Registrera föreningen

Föreningar som önskar att söka stöd behöver registrera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Uppgifterna ska årligen uppdateras.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-30