Till innehållet

Lotteri

I Härryda kommun är det enheten Föreningsservice som ansvarar för att besluta om registrering och för tillsyn av lotterier som sker inom kommunen. Beslut om registrering gäller under högst fem år. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner hanteras av Spelinspektionen.

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier, enligt spellagen Länk till annan webbplats.(2018:1138). All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan beviljas regitreringslotteri?

Registreringslotteri beviljas endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Av spellagen framgår att registrering av lotterier inte kan avse någon av följande spelkategorier:

 • bingo
 • lokalt poolspel på hästar
 • kasinospel
 • onlinebingo
 • penningautomater
 • värdeautomater
 • datorsimulerat automatspel

Krav på registreringslotter

För registreringslotterier gäller följande

 • En ansvarig/kontaktperson för lotteriet ska vara utsedd
 • Registreringen gäller i högst fem år.
 • Föreningen kan arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 608 390 kr för 2022)* under en femårsperiod. Om detta belopp överskrids, ska licens ansökas hos Spelinspektionen.
 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den ideella föreningen eller registrerade trossamfundet är verksam
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats eller ske genom ett serviceföretag
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online
 • Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av lotteriets omsättning
 • Värdet av en kontant vinst får vara högst ett prisbasbelopp (47 300 kr under 2020)
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på platsen för lotteriet
 • Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen snarast möjligt.

*2022 års prisbasbelopp är 48 300 kr.

Ansök om registreringslotteri

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till angiven adress. Förutom ansökan ska din förening också skicka in föreningens stadgar och årsmöteshandlingar samt styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat om lotteri och vem som utsetts till ansvarig och kontaktperson för lotteriet.

Blankett för ansökan om registreringslotteri Pdf, 358.8 kB.

Vanliga frågor om lotteri

När en förening registrerats för lotteri utser Föreningsservice en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med ansvarig för lotteriet, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan det genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Föreningens lotteriansvarig ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och Föreningsservice snarast möjligt.

När lotteriet är genomfört ska kontrollantarvode betalas in till Härryda kommun och lotteriet redovisas snarast möjligt till Kontrollanten. När redovisningen är godkänd skickar kontrollanten in redovisningen till Föreningsservice.

Redovisningsblankett lotteri Pdf, 518.7 kB.

Föreningar som har gällande tillstånd enligt 17§ lotterilagen, behåller dem så länge de gäller.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens.

För ideell förening eller trossamfund gäller:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp, 12 kr år 2020
 • Vinster får bara vara varor
 • Högsta vinstvärde får vara 1/6 prisbasbelopp (7 880 kr år 2020)
 • Lotteriet bedrivs i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, t ex föreningsaktivitet eller teaterföreställning.
 • bingospel som föreningen anordnar

För privatpersoner och företag gäller:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp, 12 kr år 2020
 • Vinster får bara vara varor
 • Högsta vinstvärde får vara 1/60 prisbasbelopp (788 kr år 2020)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet
 • Lotteriet sker i samband med
  - offentlig nöjestillställning
  - offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  - allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för allmännyttigt ändamål

*2022 års prisbasbelopp är 48 300 kr.

Information om spellagen 2018:1138 Länk till annan webbplats.

Vissa lotterier kräver varken registrering (från kommunen) eller licens (från Spelinspektionen). Bland annat krävs ingen registrering eller licens där deltagande inte kräver betalning av en insats, alltså ett lotteri som är gratis att delta i, eller om det sker under privata former med låga belopp, se text ovan.

Oftast är föreningslotterier ganska små och det kan ibland löna sig för föreningen att ha ett lägre pris på lotterna för att slippa registreringsavgift och arvode till lotteriinspektör. Dessutom slipper ni onödig administration. Här nedan har vi några exempel:

Exempel 1: Ett mindre lotteri som anordnas i samband med en tillställning t.ex. en mindre marknad eller idrottscup.

 • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 12 kr 2020).
 • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp* (cirka 7 880 kr 2020).
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

2000 lotter som kostar 10 kr styck gör att den potentiella omsättningen (insatsernas värde) blir 20 000 kr, vinsternas värde uppgår till 7 500 kr, alltså 37,5 % av insatsernas värde. Om föreningen bara säljer 1500 lotter blir omsättningen 15 000 kr och vinsternas värde blir då alltså 50 % av insatsernas värde.

Exempel 2: Lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk, t.ex. en festival eller stadsmarknad.

 • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 12 kr 2020).
 • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/60 prisbasbelopp* (cirka 788 kr 2020).

200 lotter som kostar 10 kr styck gör att den potentiella omsättningen (insatsernas värde) blir 2000 kr, vinsternas värde uppgår till 750 kr alltså 37,5 % av insatsernas värde. Om föreningen bara säljer 150 lotter blir omsättningen 1500 kr, och vinsternas värde blir då alltså 50 % av insatsernas värde.

*2020 års prisbasbelopp är 47 300 kr.

Kontakt

Petra Svanberg Person, föreningsadministratör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-14