Till innehållet

Stöd till ideella föreningar och folkbildning

Härryda kommun stödjer föreningslivet och folkbildningen genom direkt och indirekt stöd. Det direkta stödet syftar bland annat till att möjliggöra för föreningsaktiviteter, folkbildning och öppna arrangemang. Det indirekta stödet sker genom subventionerad uthyrning av lokaler. Kommunen stödjer även föreningarnas utvecklingsarbete samt förbättring av föreningslokaler och anläggningar.

Ja! Alla stödformer är möjliga att söka för ideella föreningar.

Det spelar ingen roll vilken inriktning föreningen har. Däremot behöver föreningen följa de allmänna utgångspunkter som finns för att kunna söka stöd hos kommunen. Till exempel ska föreningen vara uppbyggd på demokratiska principer.

Regler för stöd till ideella föreningar.

Det går inte på förhand säga exakt vilket stöd som kommer utbetalas till en förening.

Storleken på stödet till den enskilda föreningen beror dels på kommunfullmäktiges budget för stöd till föreningslivet och dels hur många andra föreningar som söker stöd.

De aktiviteter som föreningar väljer att göra bygger på deltagarnas intresse och engagemang. Under förutsättning att föreningen följer kommunens allmänna utgångspunkter kan föreningen söka stöd för i princip vilken aktivitet som helst.

För att kunna söka stöd för en aktivitet krävs att den är planerad i form av verksamhetsplan eller i kompletterande styrelsebeslut och att det finns en ansvarig person på plats när aktiviteten genomförs.

Stödformen aktivitetsstöd deltagare syftar till ett varierat utbud av aktiviteter. Utjämningsfaktorerna kompenserar för att föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar.

Det finns tre utjämningsfaktorer:

 1. 50 av föreningens deltagartillfällen räknas upp
  Syfte: stötta bredden i föreningslivet

 2. Kompensation till förening som äger eller hyr lokal/anläggning
  Syfte: stödja förening som äger eller hyr lokaler/anläggningar för sina aktiviteter.

 3. Tak för hur stort stöd en enskild förening kan få i relation till övriga föreningar
  Syfte: säkerställa att även små föreningar omfattas av kommunens stöd.

Förut betalades ett särskilt lokalbidrag ut till vissa föreningar beroende av anläggningens kategori.

Det nya stödet till föreningslivet sätter aktiviteter i centrum. Istället för lokalbidraget kompenseras föreningar som äger eller hyr lokal/anläggning genom en utjämningsfaktor i stödformen aktivitetsstöd deltagare. Stöd till lokaler och anläggningar fortsätter alltså att betalas, bara på ett annat sätt. Det finns även möjlighet att söka stöd till förbättring av lokal eller anläggning.

För kommunen är föreningens aktivitet viktig. För varje människa som engageras i en föreningsverksamhet blir den sociala sammanhållningen i samhället starkare. Därför är det av godo när föreningar öppnar sin verksamhet även för den som inte är medlem.

Två av förutsättningarna för ekonomiskt stöd från kommunen är dels att föreningen är uppbyggd på demokratiska principer och dels att den har en styrelse med minst tre medlemmar.

Kommunens stöd prioriterar generellt de verksamheter som vänder sig till barn och unga.

I aktivitetsstöd deltagare finns tre målgrupper:

 1. Barn och unga 7-20 år.
 2. Personer med funktionsvariationer (ingen åldersgräns).
 3. Personer 65 år och äldre.

För att kunna göra en registrering av deltagare krävs att föreningen fyller i deltagarens personnummer.
Aktivitetskort på nätet i Rbok Länk till annan webbplats.

Kommunen stödjer föreningar och folkbildning indirekt genom subventionerad uthyrning av lokaler. Kommunens totala kostnader för lokaler till föreningsverksamhet är cirka 50 miljoner kronor för 2022 inklusive kostnader för personal, skötsel, kapitalkostnad med mera. Detta är en förenklad sammanställning. Vissa lokaler används av både föreningar och kommunal verksamhet som exempelvis skolan.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20