Till innehållet

Så här söker du bygglov

När du ska bygga eller ändra en byggnad, tomt eller liknande behöver du oftast någon form av tillstånd. På den här sidan finns viktig information i fyra steg som hjälper dig när du söker bygglov eller anmäler ett byggprojekt.

Börja med att läsa informationen på den här sidan. När du är klar kan du klicka dig vidare för att ta reda på vad som gäller för just ditt byggprojekt och vilka handlingar du måste skicka in när du söker bygglov eller anmäler ditt byggprojekt. Om du skickar in alla handlingar som vi behöver kan vi gå igenom din ansökan eller anmälan snabbare.

1. Var ska du bygga eller ändra något?

Innan du söker bygglov eller anmäler ett byggprojekt är det bra att veta vad som gäller i det område du vill bygga eller göra ändringar. Det kan finnas regler som säger vad man får och inte får göra på platsen.

Inom ett detaljplanerat område

Många fastigheter ligger i områden som är detaljplanerade av kommunen. I detaljplanerade områden har kommunen planerat hur man vill att området ska växa fram, se ut och användas. Detaljplanen reglerar vad man får och inte får bygga på olika platser. Ofta innebär det att man behöver söka bygglov för att få göra vissa byggprojekt, medan andra, mindre byggprojekt bara kräver att man anmäler dem till kommunen.

Inom sammanhållen bebyggelse

Även om fastigheten ligger utanför ett detaljplanerat område kan den ligga inom en sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är, lite förenklat, minst tre byggnader som står på minst två tomter nära varandra. Om din fastighet ligger inom en sammanhållen bebyggelse kan du behöva bygglov för att få göra vissa byggprojekt.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten inte ligger i ett detaljplanerat område eller en sammanhållen bebyggelse säger man att den ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Då behöver du oftast inte söka bygglov, men du kan behöva göra en anmälan. Om det är otydligt om en fastighet ligger inom en sammanhållen bebyggelse är det bygglovsenheten som avgör det.

2. Kontrollera din fastighet i kartan över detaljplaner

Använd kommunens kartfunktion för att ta reda på om din fastighet ligger i ett detaljplanerat område.

  • Röd områdesmarkering = område som har en detaljplan
  • Gul områdesmarkering = sammanhållen bebyggelse
  • Vitt område = utanför sammanhållen bebyggelse

I kartfunktionen hittar du dokument som visar vilka regler som gäller för området.

3. Planera ditt byggprojekt

Nu är det dags att planera ditt byggprojekt. När du vet vad du vill bygga, ändra eller riva kan du klicka dig vidare för att läsa om vilka regler som gäller för just det byggprojektet. Där kan du också ta reda på om du behöver ansöka om bygglov, om det räcker att du anmäler byggprojektet till kommunen eller om du inte behöver göra någonting.
Guide till olika byggprojekt

4. Ansök med e-tjänster

När du har läst all information och planerat ditt byggprojekt är det dags att söka bygglov eller anmäla ditt byggprojekt. Det finns olika e-tjänster som hjälper dig att söka bygglov, komplettera ditt ärende eller anmäla en kontrollansvarig med mera.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15