Till innehållet

Ventilation

Om du vill installera eller ändra på ett ventilationssystem måste du först göra en anmälan till bygglovsenheten. Ventilationen ska också besiktigas minst en gång.

Anmälan eller bygglov för ventilation

Du måste alltid anmäla till bygglovsenheten om du vill installera ett ventilationssystem. Du måste också anmäla om du vill ändra ett ventilationssystem väsentligt: till exempel att byta aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflödena eller luftkvaliteten.

Om du vill installera ventilation som påverkar byggnadens utseende måste du söka bygglov för fasadändring.
Fasadändring

Skicka in dessa handlingar med din anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan
  • en eller flera fasadritningar i skala 1:100 som visar ventilationen ur alla relevanta väderstreck
  • konstruktionsritningar
  • ventilationsritningar
  • tillverkarens detaljritning, produktblad eller specifikation
  • en brandskyddsbeskrivning
  • ett förslag till en kontrollplan (blankett för utskrift).

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Alla ventilationssystem måste genomgå minst en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Kontrollen görs av en besiktningsperson och är till för att man ska veta att ventilationen fungerar och ger ett bra inomhusklimat.

Om du installerar ett ventilationssystem i ett en- eller tvåbostadshus ansvarar du för att anlita en besiktningsperson. Ventilation i en- och tvåbostadshus behöver bara besiktigas en gång när ventilationen är ny.

Om du äger en annan typ av byggnad med ett ventilationssystem ska ventilationen besiktigas återkommande med jämna mellanrum. I Boverkets tabell kan du se intervallen för olika typer av byggnader:
Boverket: OVK – obligatorisk ventilationskontroll Länk till annan webbplats.

Du ska lämna in protokollet till oss

Under besiktningen skriver besiktningspersonen ett protokoll som visar resultatet. Besiktningspersonen ska underteckna protokollet. Sedan ska du skicka in ett exemplar av protokollet till bygglovsenheten. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Om kontrollen visar brister

Om det finns fel och brister i ventilationen måste du rätta till dessa omgående, senast det datum som står i protokollet. Om du inte gör det kan miljö- och bygglovsnämnden förelägga dig att åtgärda felen. Ett föreläggande är ett beslut av en domstol eller myndighet som säger att du måste göra något.

Du får ett intyg på att ventilationen är besiktigad

Besiktningspersonen ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts. Där ska stå datum och resultatet av kontrollen samt datumet för nästa besiktning. Du som ägare av fastigheten ska sätta upp intyget på väl en synlig plats i byggnaden.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15