Till innehållet

Fasadändring

Fasadändringar är allt som förändrar hur en byggnad ser ut utanpå, utan att byggnaden blir större.

Fasadändringar som kräver bygglov

Du måste alltid söka bygglov om du bor inom ett detaljplanerat område och vill göra något som ändrar byggnadens utseende på ett sätt som påverkar byggnaden eller området du bor i mycket. Vad som räknas som “mycket” bedömer bygglovsenheten från fall till fall.

Fasadändringar kan till exempel vara att

  • ändra färg på byggnaden
  • ändra materialet på fasaden eller taket
  • sätta in nya dörrar och fönster
  • ändra befintliga dörrar och/eller fönster genom att ändra indelningen, storleken eller materialet
  • byta från sidohängda fönster till vippfönster
  • tilläggsisolera fasaden
  • sätta upp balkonger eller ändra en befintlig balkong
  • ändra byggnadens yttre med nya detaljer som värmeväxlare, ventilationsaggregat eller rök- och ventilationskanaler.

Om du bor utanför ett detaljplanerat område behöver du inte bygglov för att göra fasadändringar, förutom om fastigheten ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område eller om det finns andra områdesbestämmelser. I så fall måste du söka bygglov. Fråga bygglovsenheten om du är osäker.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Om du inte måste söka bygglov behöver du inte göra en anmälan heller. Då kan du börja bygga direkt.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en eller flera planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan
  • en eller flera fasadritningar i skala 1:100 som visar alla fasader du ska ändra.

Dessa handlingar kan du behöva komplettera med:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15