Till innehållet

Mur, plank, staket, inhägnad

Det finns olika typer av inhägnader. Här kan du läsa mer om vad som skiljer dem åt och när du behöver söka bygglov.

Spaljé, staket, plank eller mur?

Du kan behöva söka bygglov för din inhägnad, beroende på vilken typ av inhägnad det är. Det finns flera saker som avgör om en inhägnad räknas som en spaljé, ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsenheten gör en helhetsbedömning av höjden, längden, genomskinligheten, läget, hur den är utformad i övrigt, hur den påverkar omgivningen och vad den ska användas till.

Lite förenklat kan man skilja på spaljéer, staket och plank så här:

  • Om inhägnaden går att se minst 50 procent genom räknas den som en spaljé. Materialet ska vara jämnt fördelat över hela konstruktionen. Eventuella pelare och överliggare räknas också in i spaljéns yta.
  • Om inhägnaden går att se max 50 procent igenom och är lägre än 1,1 meter är den ett staket.
  • Om inhägnaden går att se max 50 procent igenom och är högre än 1,1 meter är den ett plank.

Då behöver du bygglov

Du behöver oftast inte söka bygglov för en spaljé eller ett staket. Däremot behöver du alltid söka bygglov för ett plank. Du behöver också söka bygglov för murar som är högre än 0,5 meter.

Du kan även behöva söka bygglov om du bygger ihop till exempel ett plank med en altan eller en annan typ av inhägnad.

Om det du ska bygga inte kräver bygglov behöver du inte heller göra en anmälan.

Om du bygger något som inte kräver bygglov måste du ändå tänka på några saker:

  • Inhägnaden får inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.
  • Inhägnaden ska placeras så att man kan sköta och underhålla den på sin egen fastighet/tomt.
  • Det är bra att prata med berörda grannar innan man börjar bygga.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

Du kan behöva komplettera med dessa handlingar:

  • en markplaneringsritning
  • marksektionsritningar.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15